Nowoczesna technika solarna

Nowoczesna technika solarna

Powyższy wykres przedstawia roczną produkcję energii na najważniejszych rynkach energetyki słonecznej cieplnej obecnie, a także za 10 lat. Prognoza na 2020 rok została przygotowana w oparciu o prognozy poszczególnych rządów zawarte w poszczególnych Krajowych planach działań na rzecz OZE.

Powyższa grafika odzwierciedla wzrost zainteresowania kolektorami słonecznymi w naszym kraju. W ubiegłym roku zamontowano w Polsce solary o łącznej mocy 101 MWc, co odpowiada powierzchni 144 tys. m2. W porównaniu z rokiem 2008 oznacza to wzrost na poziomie 11 proc.

Powyższe dane przedstawiają uśrednioną ilość napromieniowania słonecznego w Polsce. Niemniej jednak, w poszczególnych miesiącach, w zależności od warunków pogodowych, powyższe liczby mogą różnić się nawet o ok. +/- 20 proc.

Chiński rynek kolektorów słonecznych w ostatniej dekadzie zanotował błyskawiczny rozwój - zarówno pod względem zainstalowanej powierzchni solarów, jak i produkcji przez rodzime firmy. Dzięki temu Chiny są dzisiaj największym rynkiem solarnym na świecie.

W liczbie uzyskanych certyfikatów Solar Keymark zdecydowanie przodują producenci z Niemiec. Zwraca uwagę ilość certyfikatów SK na kolektory słoneczne wyprodukowane w Chinach, co ułatwia chińskim producentom podbój europejskich rynków. Solar Keymark posiada także coraz więcej solarów wyprodukowanych w Polsce.

W 2009 roku powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych w Unii Europejskiej i Szwajcarii wynosiła 31,6 mln m2, z czego najwięcej kolektorów, 12,7 mln m2, zainstalowano w Niemczech. Polska z całkowitą powierzchnią kolektorów na poziomie 509 tys. m2 na koniec ubiegłego roku była 9. rynkiem kolektorów słonecznych na Starym Kontynencie.

www.haluksy.biz www.wiekannmanschnellabnehmen.eu www.celulit.com.pl